Metos levert al bijna 100 jaar Finse professionele keukens. Wij zijn marktleider in de Scandinavische landen, de Baltische landen en de Benelux-landen en behoren tot de ALI-groep. Metos heeft ongeveer 750 mensen in dienst in tien verschillende landen.

 

Gebruiksvoorwaarden van symbolen

Licentieovereenkomst voor Metos-symbolen

Metos Oy Ab heeft een symbolenbibliotheek ontwikkeld voor keukenapparatuur en meubels. Elk van de symbolen bevat een tweedimensionale tekening van het apparaat of de kast, de productnaam en -code, en attribuut en technische informatie.

De klant gebruikt de symbolen in zijn bedrijf zowel voor zijn eigen voordeel als ten behoeve van Metos Oy Ab. Vanwege het bovenstaande zijn Metos Oy Ab en de Klant het recht overeengekomen om de symbolen als volgt te gebruiken:

1. Metos Oy Ab verleent de klant het recht om de symbolen te gebruiken. De licentie is gratis.

2. Alle materiële en immateriële rechten op de symbolen behoren toe aan Metos Oy Ab.

3. De klant heeft niet het recht om deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen.

4. Het gebruik van de symbolen is voor rekening en verantwoordelijkheid van de Klant. Metos Oy Ab is niet aansprakelijk voor enige schade die aan de klant kan worden toegebracht door het gebruik of de belemmering ervan.

5. De symbolen zijn een bedrijfsgeheim van Metos Oy Ab.

6. Aangezien het recht om de symbolen te gebruiken gratis is, heeft Metos Oy Ab het recht op elk moment, zonder speciale reden, om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of om deze na de gekozen opzegtermijn te beëindigen.

7. Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen in eerste aanleg worden behandeld in de lagere rechtbank van de woonplaats van Metos Oy Ab.

8. Door de gebruiksvoorwaarden te accepteren, doet de klant een aanbod aan Metos Oy Ab om deze overeenkomst aan te gaan.

De overeenkomst treedt in werking op het moment dat Metos Oy Ab het aanbod van de klant op de hierboven beschreven manier aanvaardt door de klant een ID te sturen, die de klant kan gebruiken om symbolen van de productpagina’s te downloaden.